Altağ (subnet mask) örnekleri

 SORU 1 : 10.0.0.0 ‘ı 3 farklı ağa bölünüz.

 

cevap

A sınıfı : 255.0.0.0

2^n >= 3

2^2 >=4   (n yerine 2 yazdığımızda 3’den büyük olduğundan 2’yi kullanıyoruz.)

n = 2

10.0.0.0 è 00001010.00000000.00000000.00000000

10.11 000000.00000000.00000000  ( n = 2 olduğundan 2 tane 1 koyduk.)

00

01

10

11

Yazdığımız 2 tane 1’i  0’dan başlayıp 3’e kadar yazıyoruz ve ağ adreslerini hesaplıyoruz.

Ağ Adresleri

10.0.0.0

10.64.0.0

10.128.0.0

10.192.0.0

Yayın adreslerini bulmak için soldan sağa hepsine “1”veriyoruz ve öyle hesaplıyoruz.

Yayın Adresleri

10.00 111111.11111111.11111111                             10.63.255.255

10.01 111111.11111111.11111111                             10.127.255.255

10.10 111111.11111111.11111111                             10.191.255.255

10.11 111111.11111111.11111111                             10.255.255.255

Başlangıç ve bitiş ip adreslerini bulmak için;

Başlangıç ip, ağ adresine 1 arttırarak buluruz.

Bitiş ip, yayın adresinden 1 çıkartılarak bulunur.

Ağ Adresi        Başlangıç Ip        Bitiş Ip               Yayın Adresi

10.0.0.0            10.0.0.1             10.63.255.254      10.63.255.255

10.64.0.0          10.64.0.1           10.127.255.254    10.127.255.255

10.128.0.0        10.128.0.1         10.191.255.254    10.191.255.255

10.192.0.0        10.192.0.1         10.255.255.254    10.255.255.255

Subnet maskı :

A sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.0.0.0

111111111.11000000.00000000.00000000

255.192.0.0

SORU 2 : 192.168.1.0 ‘ı 5 farklı ağa bölünüz.

cevap

 

C sınıfı : 255.255.255.0

2^n >= 5

n = 3

192.168.1.0 è   11000000.10101000.00000001.00000000

192.168.1.111   00000   (n = 3 olduğundan 3 tane 1 koyuyoruz.)

5 tane 0 olduğundan  2^5-2 = 30

(her ağa verebileceğimiz ip sayısı)

 

 

Ağ Adresi          Başlangıç Ip        Bitiş Ip               Yayın Adresi

192.168.1.0        192.168.1.1        192.168.1.30      192.168.1.31

192.168.1.32      192.168.1.33      192.168.1.62      192.168.1.63

192.168.1.64      192.168.1.65      192.168.1.94      192.168.1.95

192.168.1.96      192.168.1.97      192.168.1.126    192.168.1.127

192.168.1.128    192.168.1.129    192.168.1.158    192.168.1.159

192.168.1.160    192.168.1.161    192.168.1.190    192.168.1.191

192.168.1.192    192.168.1.193    192.168.1.222    192.168.1.223

192.168.1.224    192.168.1.225     192.168.1.254   192.168.1.255

Subnet maskı :

C sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.255.0

11111111.111111111.111111111.11100000

255.255.255.224

 

 

SORU 3 : 192.168.145.166/25  ip’si hangi alt ağa aittir?

 

cevap :

 

/25 demek soldan sağa 25 tane 1 koymaktır. Subnet mask ip’nin hangi ağda olduğunu gösterir.

192.168.145.166 è 11000000.10101000.10010001.10100110

/25                   è  11111111.11111111.11111111.10000000

                                                                                   _____________ and işlemi yapıyoruz.

10000000

Çıkan sonucu tekrar yazıyoruz ve hesaplıyoruz.

11000000.10101000.10010001. 10000000

= 192.168.145.128

SORU 4 : 172.28.0.0/26  kaç alt ağa ayrılmıştır? Her ağda kaç pc vardır?

cevap:

 

B sınıfı : 255.255.0.0  olduğundan 255’in önünden kesiyoruz.

172   .   28   .   0   .   0

_________

16 tane 1

Alt ağ sayısını bulmak için;

26-16=10

2^10 >= 1024  ( alt ağ sayısı )

Bilgisayar sayısını bulmak için;

Her oktette 8 tane bit vardır. 4*8= 32 bit vardır. Bize 26 olarak subnet mask verilmiştir.

32-26= 6

2^n-2 = pc ip sayısı

2^6-2=62 pc vardır.

SORU 5 : 192.168.0.0 ‘ı 2 farklı ağa bölünüz.

Cevap

C sınıfı 255.255.255.0

2^n >= 2   n = 1

192.168.0.10000000 ( c sınıfı olduğu için son oktete bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyduk )

2^7 – 2 = 126 pc

Başlangıç ve bitiş ip adreslerini bulmak için;

Başlangıç ip, ağ adresine 1 arttırarak buluruz.

Bitiş ip, yayın adresinden 1 çıkartılarak bulunur.

Bu c sınıfı olduğu için bulduğumuz pc sayısından 1 eksiğini başlangıça ekleriz.

Ağ Adresi          Başlangıç Ip        Bitiş Ip               Yayın Adresi

192.168.0.0       192.168.0.1         192.168.0.126     192.168.0.127

192.168.0.128   192.168.0.129     192.168.0.254     192.168.0.255

Subnet maskı :

C sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.255.0

11111111.111111111.111111111.10000000

255.255.255.128

SORU 6 : 192.168.5.0 ‘ı 4 farklı ağa bölünüz.

Cevap

C sınıfı 255.255.255.0

2^n >= 4   n = 2

192.168.0.11000000 ( c sınıfı olduğu için son oktete bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyduk )

2^6 – 2 = 62 pc

Başlangıç ve bitiş ip adreslerini bulmak için;

Başlangıç ip, ağ adresine 1 arttırarak buluruz.

Bitiş ip, yayın adresinden 1 çıkartılarak bulunur.

Bu c sınıfı olduğu için bulduğumuz pc sayısından 1 eksiğini başlangıça ekleriz.

Ağ Adresi          Başlangıç Ip        Bitiş Ip               Yayın Adresi

192.168.5.0        192.168.5.1        192.168.5.62      192.168.5.63

192.168.5.64      192.168.5.65      192.168.5.126     192.168.5.127

192.168.5.128    192.168.5.129    192.168.5.190    192.168.5.191

192.168.5.192    192.168.5.193    192.168.5.254    192.168.5.255

Subnet maskı :

C sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.255.0

11111111.111111111.111111111.11000000

255.255.255.192

SORU 7 : 128.66.12.1 ‘ı 4 farklı ağa bölünüz.

Cevap

 

B sınıfı 255.255.0.0

2^n >= 4               n= 2

128.66. 11000000.0

00

01

10

11

Yazdığımız 2 tane 1’i  0’dan başlayıp 3’e kadar yazıyoruz ve ağ adreslerini hesaplıyoruz.

Ağ Adresleri

128.66.0.0

128.66.64.0

10.128.128.0

10.192.192.0

Yayın adreslerini bulmak için soldan sağa hepsine “1”veriyoruz ve öyle hesaplıyoruz.

Yayın Adresleri

128.66.00111111.11111111                             128.66.63.255

128.66.01111111.11111111                             128.66.127.255

128.66.10111111.11111111                             128.66.191.255

128.66.11111111.11111111                             128.66.255.255

Başlangıç ve bitiş ip adreslerini bulmak için;

Başlangıç ip, ağ adresine 1 arttırarak buluruz.

Bitiş ip, yayın adresinden 1 çıkartılarak bulunur.

Ağ Adresi          Başlangıç Ip             Bitiş Ip                 Yayın Adresi

128.66.0.0             128.66.0.1            128.66.63.254      128.66.63.255

128.66.64.0           128.66.64.1           128.66.127.254    128.66.127.255

128.66.128.0         128.66.128.1          128.66.192.254    128.66.192.255

128.66.192.0         128.66.192.1         128.66.255.254   128.66.255.255

Subnet maskı :

B  sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.0.0

11111111.111111111.11000000.00000000

255.255.192.0

SORU 8 : 132.15.78.0 ‘ı 6 farklı ağa bölünüz.

Cevap

 

B sınıfı 255.255.0.0

2^n >= 6               n= 3

132.15.11100000.00000000

000

001

010

011

100

101

110

111

Yazdığımız 3 tane 1’i  0’dan başlayıp 3’e kadar yazıyoruz ve ağ adreslerini hesaplıyoruz.

Ağ Adresleri

132.15.0.0

132.15.32.0

132.15.64.0

132.15.96.0

132.15.128.0

132.15.160.0

132.15.192.0

132.15.224.0

Yayın adreslerini bulmak için soldan sağa hepsine “1”veriyoruz ve öyle hesaplıyoruz.

132.15.11100000.00000000

00011111.11111111

00111111.11111111

01011111.11111111

01111111.11111111

10011111.11111111

10111111.11111111

11011111.11111111

11111111.11111111

 

Yayın Adresleri

132.15.63.255

132.15.95.255

132.15.127.255

132.15.159.255

132.15.191.255

132.15.223.255

132.15.255.255

Ağ Adresi          Başlangıç Ip             Bitiş Ip                     Yayın Adresi

132.15.0.0         132.15.0.1                132.15.31.254           132.15.31.255

132.15.32.0       132.15.32.1              132.15.63.254           132.15.63.255

132.15.64.0       132.15.64.1              132.15.95.254           132.15.95.255

132.15.96.0       132.15.96.1              132.15.127.254        132.15.127.255

132.15.128.0     132.15.128.1            132.15.159.254        132.15.159.255

132.15.160.0     132.15.160.1            132.15.191.254        132.15.191.255

132.15.192.0     132.15.192.1            132.15.223.254        132.15.223.255

132.15.224.0     132.15.224.1            132.15.255.254        132.15.255.255

Subnet maskı :

B  sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.0.0

11111111.111111111.11100000.00000000

255.255.224.0

SORU 9 :192.168.100.0 ‘ı 6 farklı ağa bölünüz.

Cevap

 

C sınıfı 255.255.255.0

2^n >= 6               n= 3

192.168.100.11100000

2^5 – 2 = 30 pc

Başlangıç ve bitiş ip adreslerini bulmak için;

Başlangıç ip, ağ adresine 1 arttırarak buluruz.

Bitiş ip, yayın adresinden 1 çıkartılarak bulunur.

Bu c sınıfı olduğu için bulduğumuz pc sayısından 1 eksiğini başlangıça ekleriz.

Ağ Adresi               Başlangıç Ip             Bitiş Ip                     Yayın Adresi

192.168.100.0        192.168.100.1         192.168.100.30       192.168.100.31

192.168.100.32      192.168.100.33       192.168.100.62       192.168.100.63

192.168.100.64      192.168.100.65       192.168.100.94       192.168.100.95

192.168.100.96      192.168.100.97       192.168.100.126     192.168.100.127

192.168.100.128    192.168.100.129     192.168.100.158     192.168.100.159

192.168.100.160    192.168.100.161     192.168.100.190     192.168.100.191

192.168.100.192    192.168.100.193     192.168.100.222     192.168.100.223

192.168.100.224    192.168.100.225     192.168.100.254     192.168.100.255

Subnet maskı :

C  sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.255.0

11111111.111111111.11111111.11100000

255.255.255.224

 

SORU 10 :172.16.0.0 ‘ı 4 farklı ağa bölünüz.

Cevap

 

B sınıfı 255.255.0.0

2^n >= 4               n= 2

172.16. 11000000.00000000

00

01

10

11

Yazdığımız 2 tane 1’i  0’dan başlayıp 3’e kadar yazıyoruz ve ağ adreslerini hesaplıyoruz.

Ağ Adresleri

172.16.0.0

172.16.64.0

172.16.128.0

172.16.192.0

Yayın adreslerini bulmak için soldan sağa hepsine “1”veriyoruz ve öyle hesaplıyoruz.

172.16.11000000.00000000

00111111.11111111

01111111.11111111

10111111.11111111

11111111.11111111

 

Yayın Adresleri

172.16.63.255

172.16.127.255

172.16.191.255

172.16.255.255

Ağ Adresi          Başlangıç Ip             Bitiş Ip                     Yayın Adresi

172.16.0.0           172.16.0.1             172.16.63.254          172.16.63.255

172.16.64.0         172.16.64.1           172.16.127.254        172.16.127.255

172.16.128.0       172.16.128.1         172.16.191.254        172.16.191.255

172.16.192.0       172.16.192.1         172.16.255.254        172.16.255.255

Subnet maskı :

B  sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.0.0

11111111.111111111.11000000.00000000

255.255.192.0

SORU 11 :8.0.0.0 ‘ı 7 farklı ağa bölünüz.

Cevap

A sınıfı 255.0.0.0

2^n >= 7               n= 3

8. 111 00000.00000000.000000000

000

001

010

011

100

101

110

111

Yazdığımız 3 tane 1’i  0’dan başlayıp 3’e kadar yazıyoruz ve ağ adreslerini hesaplıyoruz.

Ağ Adresleri

8.0.0.0

8.32.0.0

8.64.0.0

8.96.0.0

8.128.0.0

8.160.0.0

8.192.0.0

8.224.0.0

Yayın adreslerini bulmak için soldan sağa hepsine “1”veriyoruz ve öyle hesaplıyoruz.

 

8. 111 00000.00000000.000000000

000 11111.11111111.111111111

001 11111.11111111.111111111

010 11111.11111111.111111111

011 11111.11111111.111111111

100 11111.11111111.111111111

101 11111.11111111.111111111

110 11111.11111111.111111111

111 11111.11111111.111111111

Yayın Adresleri

8.31.255.255

8.63.255.255

8.95.255.255

8.127.255.255

8.159.255.255

8.191.255.255

8.223.255.255

8.255.255.255

Ağ Adresi          Başlangıç Ip             Bitiş Ip                     Yayın Adresi

8.0.0.0                8.0.255.1                  8.31.255.254           8.31.255.255

8.32.0.0              8.32.255.1                8.63.255.254           8.63.255.255

8.64.0.0              8.64.255.1                8.95.255.254           8.95.255.255

8.96.0.0              8.96.255.1                8.127.255.254         8.127.255.255

8.128.0.0            8.128.255.1              8.159.255.254         8.159.255.255

8.160.0.0            8.160.255.1              8.191.255.254         8.191.255.255

8.192.0.0            8.192.255.1              8.223.255.254         8.223.255.255

8.224.0.0            8.224.255.1              8.255.255.254         8.255.255.255

Subnet maskı :

A  sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.0.0.0

11111111.11100000.00000000.00000000

255.224.0.0

SORU 12 : 178.85.5.0 ‘ ı  6 alt ağa bölünüz.

 

 cevap

B sınıfı  255.255.0.0

2^n >= 6      n=3

178.85. 11100000.00000000

000

001

010

011

100

101

110

111

Yazdığımız 3 tane 1’i  0’dan başlayıp 3’e kadar yazıyoruz ve ağ adreslerini hesaplıyoruz.

Ağ Adresleri

178.85.0.0

178.85.32.0

178.85.64.0

178.85.96.0

178.85.128.0

178.85.160.0

178.85.192.0

178.85.224.0

Yayın adreslerini bulmak için soldan sağa hepsine “1”veriyoruz ve öyle hesaplıyoruz.

178.85.11100000.00000000

00011111.11111111

00111111.11111111

01011111.11111111

01111111.11111111

10011111.11111111

10111111.11111111

11011111.11111111

11111111.11111111

 

Yayın Adresleri

178.85.31.255

178.85.63.255

178.85.95.255

178.85.127.255

178.85.159.255

178.85.191.255

178.85.223.255

178.85.255.255

Ağ Adresi          Başlangıç Ip             Bitiş Ip                     Yayın Adresi

178.85.0.0         178.85.0.1              178.85.31.254             178.85.31.255

178.85.32.0       178.85.32.1            178.85.63.254             178.85.63.255

178.85.64.0       178.85.64.1            178.85.95.254             178.85.95.255

178.85.96.0       178.85.96.1            178.85.127.254           178.85.127.255

178.85.128.0     178.85.128.1          178.85.159.254           178.85.159.255

178.85.160.0     178.85.160.1          178.85.191.254           178.85.191.255

178.85.192.0     178.85.192.1          178.85.223.254           178.85.223.255

178.85.224.0     178.85.224.1          178.85.255.254           178.85.255.255

Subnet maskı :

B  sınıfı olduğu için pc kısmından başlayıp yukarıda bulduğumuz n sayısı kadar 1 koyup

hesaplıyoruz.

255.255.0.0

11111111.111111111.11100000.00000000

255.255.224.0

SORU 13 : 172.16.24.96 / 23 ip adresinin içinde bulunduğu ağın başlangıç ve bitiş ip’lerini bulunuz.

 

 cevap

B sınıfı 255.255.0.0

(/23 dediği için her oktetde 8 bit var. Bu yüzden 3. oktede 7 1 düşüyor. )

172.16. 11111110.00000000     èsubnet maskı

00011000.00000000    è24’ün açılımı

______________________ and işlemi yapıyoruz

00011000.00000000

Bulduğumuz sonucu ip’ye dönüştürüyoruz ve ağ adresini bulmuş oluyoruz.

172.16.24.0 è ağ adresi

Ağ Adresi          Başlangıç Ip             Bitiş Ip                     Yayın Adresi

172.16.24.0       172.16.24.1           172.16.25.254           172.16.25.255

SORU 14 : 192.168.5.0 ağı veriliyor. Bir okulda bulunan 5 tane sınıfa 30 tane ip gelecek şekilde alt ağlara ayırın. Subnet maskı ne olur ?

 

 cevap

30 pc dediği için 2^n-2 formülünü uygulayınca çıkan sonuca göre;

2^n-2 =30

2^n=32

n=5

bu demek oluyor ki sondan başa doğru 5 tane sıfır koyacağız. Kalan yerler ise 1 olacak.

192.168.5.11100000

Buraya 3 tane 1 yazdığımız için n= 3 tür.

Bu ip c sınıfı olduğu için subnet maskı 255.255.255.0 dır.

Ama son oktede 3 tane 1 eklendiği için;

11111111.11111111.11111111.11100000000 è 255.255.255.224

Yani buda 192.168.5.0/27 tür.

SORU 15 : İp adresi 192.168.14.93 olan subnet maskı 255.255.255.224 olan ip’nin ağ adresi nedir ?

 

 cevap

255.255.255.224 è bunu bit olarak açıyoruz ve çıkan birlerin sayısını buluyoruz.

11111111.11111111.11111111.11100000  è toplam 27 1 var

192.168.14.93/27

C sınıfı olduğu için 3. oktedden sonra bölüyoruz.

192.168.14. 01011111  è 93’ün açılımı

11100000  èsubnet maskı

___________ and işlemi yapıyoruz.

01000000

Çıkan sonucu yazıyoruz.

192.168.14.64 è verilen ip bu ağ adresindedir.

Bişim Teknolojileri Merkezi

http://www.biltekmer.net

Reklamlar

6 Yanıt

  1. 2. soruda subnet mask 224 yerine sanırım yanlışlıkla 254 yazılmış.

  2. Merhaba 14ncu soruda 23 yerine 27 olmasi gerekiyor

  3. Merhaba. Elinize sağlık çok güzel olmuş. 7ci soruda tabloda Bitiş IP 128.66.192.254 kısmında 192 yerine sanırım 191 olması lazım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: